Numery rachunków bankowych - II US w Gdyni

  Numery rachunków bankowych - II US w Gdyni

  Numery rachunków bankowych - II US w Gdyni

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  NBP O/O Gdańsk 51 1010 1140 0165 4822 2100 0000

  Podatek od towarów i usług (VAT) 
  NBP O/O Gdańsk 98 1010 1140 0165 4822 2200 0000

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  NBP O/O Gdańsk 48 1010 1140 0165 4822 2300 0000

  Inne dochody (w tym należności wynikające m.in. z postanowień za kserokopie dokumentów, wyceny)
  NBP O/O Gdańsk 42 1010 1140 0165 4822 2700 0000

  KP PCC SD (Karta podatkowa, Spadki i Darowizny, Czynności Cywilnoprawne)
  NBP O/O Bydgoszcz 24 1010 0055 0202 2090 0007 0000

  Kody dla przelewów zagranicznych:
  I-ban     PL  
  Swift  NBPLPLPW

  Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

  drogą internetową, w punktach poczty polskiej lub bez dodatkowej prowizji w placówkach Banku PKO BP na terenie Gdyni.
   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.
   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych - 

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

  05 1010 1140 0068 0022 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

  91 1010 1140 0068 0013 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL

  • prowadzenie wydatków jednostki budżetowej

  55 1010 1140 0068 0022 3000 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 10:40 Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2018 08:50
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian