«Powrót

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.
     
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 12:32 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2018 10:42
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
Rejestr zmian