«Powrót

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku uprzejmie informuje, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Izby oraz podległych jej jednostek.

Wyznaczonym dniem pracy jest 9 września 2017 r. (sobota).

Rejestr zmian