«Powrót

CUDO w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni

CUDO w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni

CUDO w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni nastąpią, w ramach konsolidacji odpraw celnych w oddziałach celnych wewnętrznych, zmiany organizacyjne związane z utworzeniem Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) .

Rozwiązanie to polegać będzie na rozdzieleniu miejsca elektronicznej obsługi zgłoszeń celnych (CUDO) od miejsc przedstawienia towaru (oddział celny obsługujący CUDO, oddział celny satelicki), w ramach właściwości Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
W ramach właściwości Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni powołane zostaną trzy Centra Urzędowego Dokonywania Odpraw:

1.    CUDO zlokalizowane w OC „Basen IV" w Gdyni przy ul. Przemysłowej 9
obsługujące zgłoszenia celne składane w ramach PUCS Delegatury w Gdyni

2.    CUDO zlokalizowane w OC „Opłotki" w Gdańsku przy ul. Opłotki 1
obsługujące zgłoszenia celne składane w ramach PUCS Delegatury w Gdańsku

•    OC w Tczewie – oc satelicki
•    OC w Kwidzynie - oc satelicki

3.    CUDO zlokalizowane w OC w Słupsku przy ul. Portowa 13B
obsługujące zgłoszenia celne składane w ramach PUCS Delegatury w Słupsku

•    OC w Chojnicach - oc satelicki

- Głównym zadaniem CUDO będzie obsługa i monitorowanie elektronicznych zgłoszeń celnych, powiadomień oraz deklaracji do czasowego składowania przesyłanych do systemów operacyjnych CELINA/AIS import, AES, NCTS2 w procedurze standardowej
i uproszczonej.
- Głównym zadaniem oddziału celnego satelickiego będzie wykonywanie czynności związanych
z bezpośrednią obsługą klienta (m.in. przyjmowanie dokumentów papierowych, okienko e-Klient, legalizacja świadectw pochodzenia) oraz czynności kontrolnych dotyczących towarów.

Godziny urzędowania poszczególnych Oddziałów Celnych:
•    321050 CUDO OC „Basen IV" poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, dyżur do 17.00
•    322010 CUDO OC „Opłotki" poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00, dyżur do 19.00
•    323010 CUDO OC w Słupsku poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15, dyżur do 19.00
•    322060 OC satelicki w Tczewie " poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00, dyżur do 19.00
•    322070 OC satelicki w Kwidzynie poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00, dyżur do 19.00
•    323020 OC satelicki w Chojnicach poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15

Wszelkie zapytania i wątpliwości związane z wdrożeniem Centrów Urzędowego Dokonywania Odpraw w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym proszę kierować do:

-  Kierownik Oddziału Celnego „Basen IV" w Gdyni, tel:  58 627-88-41, e-mail: oc-321050@gdy.mofnet.gov.pl
-      Kierownik Oddziału Celnego „Opłotki"  w Gdańsku, tel:  58 785-45-10, e-mail:  oc-322010@gdy.mofnet.gov.pl
-  Kierownik Oddziału Celnego w Słupsku, tel:  58 774-08-10, e-mail: oc-323010@gdy.mofnet.gov.pl

 

Rejestr zmian