«Powrót

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców – konferencja prasowa w IAS w Gdańsku

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców – konferencja prasowa w IAS w Gdańsku

JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców – konferencja prasowa w IAS w Gdańsku

Sala konferencyjna Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Przedstawiciele izby, w tym Dyrektor Pan Tomasz Słaboszowski odpowiadający na pytania dziennikarzy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
W tle baner z napisem Krajowa Administracja Skarbowa oraz na ekranie prezentacja dotycząca wspomnianego tematu.
Widać też dwóch dziennikarzy.
Sala konferencyjna Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Przedstawiciele izby, w tym Dyrektor Pan Tomasz Słaboszowski odpowiadający na pytania dziennikarzy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
W tle baner z napisem Krajowa Administracja Skarbowa oraz na ekranie prezentacja dotycząca wspomnianego tematu.

10 października 2017r. w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa na temat nowego obowiązku dla mikroprzedsiębiorców JPK_VAT, który wchodzi w życie od 01.01.2018r.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – Pan Tomasz Słaboszowski, od informacji na temat wzrostu wpływów w regionie z podatku od towarów i usług.
Następnie istotę Jednolitego Pliku Kontrolnego zaprezentowały Pani Małgorzata Miszczak – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz Pani Małgorzata Naschke –Wojewódzki  Koordynator ds. JPK

 • Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
   
 •  Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
   
 •  Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

"Uważamy, że dobra komunikacja pomiędzy administracją celno-skarbową i przedsiębiorcami jest jedną z gwarancji sukcesu naszego regionu. Naszym obowiązkiem jest zatem zapewnienie odpowiedniego wsparcia tak licznej grupie przedstawicieli biznesu stojącej w obliczu nadchodzących zmian. Wierzymy, że doinformowani mikroprzedsiębiorcy, którzy zechcą już dziś przesyłać JPK, odczują wymierne korzyści z tego tytułu, zarówno teraz jaki i w nowym roku" – Pan Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Na czym polega obowiązek JPK_VAT

Obowiązek polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

"Wielu mikroprzedsiębiorców prowadzących dotychczas dokumentację VAT w wersji papierowej wyraża swoje obawy i wątpliwości, w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Chcemy pokazać, że to co teraz wydaje się skomplikowane i przerażające w rzeczywistości takie nie jest. Jesteśmy przekonani, że w wielu przypadkach prowadzenie elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży oraz raportowanie zamieszczonych w nich danych za pomocą JPK może korzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą "– Pani Małgorzata Miszczak, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:    

 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Wysyłanie plików JPK

Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz.
Mikroprzedsiębiorcy mogą już dziś nauczyć się przesyłać plik JPK. Dzięki temu  otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r.  W ten sposób mikroprzedsiębiorcy przygotują się i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Autoryzacja wysyłki JPK

Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Wyłączenia
Obowiązek nie dotyczy:

 • przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe: przedsiębiorców sprzedających wyłącznie towary i świadczących usługi zwolnione z VAT, zwolnienie podmiotowe:  których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł)
 • organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne.
Rejestr zmian