«Powrót

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła 11,5 mln VAT

Grafika przedstawia dystrybutor paliwowy i plik banknotów stuzłotowych.
  • Działania wywiadu skarbowego i kontroli skarbowej przyczyniły się do zatrzymania organizatorów procederu nielegalnego obrotu paliwami.
  • Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła blisko 11,5 mln VAT i wyprała ponad 25 mln złotych.

W 2011 r. ówczesny Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu uzyskał informację  o podmiotach gospodarczych, które uczestniczyły w nielegalnym obrocie paliwami płynnymi. Towar pochodzący z nabyć wewnątrzwspólnotowych był  wprowadzany do obrotu poprzez znikającego podatnika z siedzibą w Warszawie.

Kolejnym ogniwem łańcucha dostaw  była firma spółka bufor z siedzibą pod Wrocławiem, która pozorowała transakcje i wystawiała puste faktury dla dużego hurtownika w branży paliwowej z siedzibą w Łodzi.

Z uwagi na wielomilionowe obroty firm i zidentyfikowanie uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, nawiązano współpracę z wrocławskim Zarządem CBŚP. Wspólnie zainicjowano pod koniec 2011 r. śledztwo prokuratorskie.

Równolegle UKS we Wrocławiu i UKS w Łodzi wszczęły postępowania kontrolne w firmach uczestniczących w procederze. W efekcie ustaleń kontroli, opisujących wielomilionowe uszczuplenia w podatku VAT, doszło do pierwszych zatrzymań podejrzanych i przeszukań miejsc prowadzenia działalności, połączonych z zabezpieczeniem dokumentów.

Kolejne etapy realizacji procesowych miały miejsce w 2016 r. po przejęciu sprawy przez wrocławski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ich efektem było zatrzymanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji  liderów i członków grupy przestępczej oraz dokonanie znaczących zabezpieczeń na majątku podejrzanych (luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów i nieruchomości warte blisko 35 mln. zł).

Szczegółowe informacje o tej sprawie znajdują się również na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
 

Rejestr zmian