«Powrót

Spotkanie eksperckie „Tax Issues” administracji podatkowych państw Grupy Wyszehradzkiej

Spotkanie eksperckie „Tax Issues” administracji podatkowych państw Grupy Wyszehradzkiej

Spotkanie eksperckie „Tax Issues” administracji podatkowych państw Grupy Wyszehradzkiej

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania na terenie Hotelu Gdańsk- w holu
Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów na temat  ściągalności podatków. Sala konferencyjna Hotelu Gdańsk. Na sali przedstawiciele innych zagranicznych administracji skarbowych.
Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów na temat  ściągalności podatków. Sala konferencyjna Hotelu Gdańsk. Na sali przedstawiciele innych zagranicznych administracji skarbowych. W głębi widać dwóch Zastępców Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów na temat  ściągalności podatków. Sala konferencyjna Hotelu Gdańsk.
Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów na temat  ściągalności podatków. Sala konferencyjna Hotelu Gdańsk.
Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Finansów na temat  ściągalności podatków. Sala konferencyjna Hotelu Gdańsk.
Dyskusja uczestników konferencji na sali konferencyjnej Hotelu Gdańsk.
.Powitanie gości przez Dyrektora Pionu Kontroli Cła I Audytu
Zdjęcie przedstawia gości zaproszonych na konferencję oraz Dyrektor Pionu Logistyki i Usług
Zdjęcie przedstawia przedstawiciele Ministerstwa Finansów, który omawia prezentację na temat metod ściągalności podatków.
  • 7 lutego 2018 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie eksperckie „Tax Issues" administracji podatkowych państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie rozszerzonym o Austrię i Słowenię (V6).
     
  •  Konferencja poświęcona była najnowszym wyzwaniom w sprawach podatkowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku i poświęcone było tematowi bieżących wyzwań dla administracji w sprawach podatkowych i inicjatywom z tym związanym na poziomie legislacyjnym i systemowym, podejmowanym przez państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji w trakcie posiedzenia V6 było przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz przedstawienie wybranych inicjatyw w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Zaproszeni goście szczególną uwagę poświęcili zagadnieniom obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) i opodatkowaniu gospodarki cyfrowej (ang. digital economy). Omówiono temat analizy płatności pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi a ich właścicielami z UE, dotyczącymi dywidend, tantiem, usług niematerialnych na podstawie deklaracji IFT. Przedmiotem dyskusji był również temat podzielonej płatności - split payment.

Krajowa Administracja Skarbowa czynnie uczestniczy w działaniach Grupy Wyszehradzkiej (V6) i co roku w Polsce organizowane są spotkania, których celem jest omówienia najistotniejszych zagadnień dla administracji podatkowych państw regionu oraz zacieśnienie współpracy w najistotniejszych obszarach działalności.

 

Rejestr zmian