«Powrót

Wspólne szkolenie funkcjonariuszy KAS i Straży Granicznej

Wspólne szkolenie funkcjonariuszy KAS i Straży Granicznej

Wspólne szkolenie funkcjonariuszy KAS i Straży Granicznej

Zdjęcie przedstawia urządzenie rentgenowskie do rozpoznawania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych w tym materiałów i urządzeń wybuchowych.
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z monitorami, na których funkcjonariusz obserwuje przy pomocy urządzeń skanujących samochody przewożące towary.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej woj. pomorskiego wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w ramach porozumienia o współdziałaniu obu służb i harmonogramu przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie efektywności współpracy w ostatnim kwartale br. podnosili swoje swoje kwalifikacje podczas cyklu szkoleń.

Zajęcia prowadzone były naprzemiennie przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej woj. pomorskiego i Straży Granicznej  w zakresie zasad obrotu towarami  o znaczeniu strategicznym, kontroli w ramach ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. a także z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz znaków towarowych.

Ważnym elementem wspólnych treningów było też podnoszenie umiejętności rozpoznawania na urządzeniach rentgenowskich materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w tym materiałów i urządzeń wybuchowych. Bazą szkoleniową była Placówka Straży Granicznej w Gdańsku.

Z kolei na terenie DCT Gdańsk funkcjonariusze obu służb mogli wymienić się doświadczeniami podczas prezentacji specjalistycznego sprzętu RTG wykorzystywanego przez Krajowej Administrację Skarbową  i Służbę Graniczną do podejmowanych działań kontrolnych wobec przewożonych towarów.

 

 

Rejestr zmian