«Powrót

Wykrycie narkotyków na europejską skalę

Wykrycie narkotyków na europejską skalę

Wykrycie narkotyków na europejską skalę

Paczki z narkotykami
Paczki z narkotykami

W ostatnich dniach funkcjonariusze celno-skarbowi pomorskiego KASu w ramach sprawowanego dozoru i kontroli celnej zabezpieczyli 19 paczek zawierających białą sprasowaną substancję. Łączna masa brutto zabezpieczonego towaru to ponad 20 kg. Paczki były ukryte w kontenerze - chłodni. Przeprowadzone testy na obecność narkotyków wykazały obecność kokainy. Zatrzymany towar zostanie przekazany do Działu Laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Całość dokumentacji dotyczącej ujawnienia zostanie przekazana do Działu Dochodzeniowo-Śledczego Delegatury w Gdańsku. Na podstawie dostępnych źródeł oszacowano towar na wartość ok. 4 mln zł.

Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Jak ustalono narkotyki przypłynęły do Europy z Ameryki Południowej. W sprawę przemytu zaangażowane są osoby wielu narodowości. Sprawa jest analizowana pod kątem kanałów przerzutowych narkotyków do Europy.
Realizowane są czynności zmierzające do zatrzymania sprawców.
Postępowanie prowadzone jest w sprawie dokonania przywozu do Polski znacznej ilości środków odurzających (art.55 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).  
Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (do lat 15).

Barbara Szalińska –  600-408-502  rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Tatiana Paszkiewicz –510-995-011 rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

    

Rejestr zmian