«Powrót

XIV Ranking Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej

XIV Ranking Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej

XIV Ranking Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej

Wspólne zdjęcie Ministra M. Banasia z wszystkimi wyróżnionymi na sali konferencyjne.Wszyscy trzymają przed sobą dyplomy.
Na zdjęciu znajdują się przedstawiciele wyróżnionych izb administracji skarbowych. Wśród wyróżnionych jest Zastępca Dyrektora Pani Barbara Kowalska.
Zdjęcie przedstawia Ministra Mariana Banasia z przedstawicielami nagrodzonych urzędów skarbowych w kategorii efektywność. Wśród wyróżnionych Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Pani Małgorzata Miszczak
Zdjęcie przedstawia Ministra M. Banasia , który przemawia do wszystkich wyróżnionych w XIV rankingu Dziennika Gazeta Prawnej. Przemówienie odbywało się na sali konferencyjnej, która ma dużo okien.

26 kwietnia 2018r. odbyła się uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów rankingu. W gali uczestniczył równbież Szef KAS Marian Banaś.
Ranking został przygotowany pod  patronatem Ministerstwa Finansów.


„To już czternasta edycja Rankingu Urzędów Skarbowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, pod honorowym patronatem Ministerstwa Firmanów ale pierwszy raz we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Tego typu wspólne inicjatywy pokazują otwartość KAS na współpracę z partnerami zewnętrznymi i dążenie do ciągłego podnoszenia jakości naszych działań. Uznanie opiniotwórczych mediów jest dla nas motywacją do dalszej pracy i doskonalenia" – powiedział Szef KAS Marian Banaś.

Autorzy rankingu oceniali izby administracji skarbowej oraz urzędy skarbowe w dwóch kategoriach: efektywność i skuteczność. Urzędy skarbowe klasyfikowano  w czterech grupach: małe urzędy (zatrudniające poniżej 60 pracowników), średnie (do 130 pracowników), duże (powyżej 130 pracowników) oraz wyspecjalizowane (z uwagi na właściwość). W osobnym zestawieniu oceniono izby administracji skarbowej. Przygotowano również klasyfikację generalną uwzględniającą miejsca zajęte przez poszczególne urzędy w obu ocenianych kategoriach.

W klasyfikacji dużych urędów skarbowych w kategorii efektywność najlepszy okazał się Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, który zajął 2 miejsce. W klasyfikacji małych urzędów skarbowych w kategorii skuteczność w pierwszej dziesiątce został wyróżniony Urząd Skarbowy w Sopocie, w klasyfikacji średnich urzędów skarbowych - Urząd Skarbowy w Kwidzynie i Tczewie, natomiast w kategorii dużych urzędów skarbowych wyróżnione zostały: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni oraz Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku.

W klasyfikacji generalnej, wśród średnich urzędów skarbowych 5 miejsce zajął Urząd Skarbowy w Kwidzynie, natomiast 9 miejsce - Urząd Skarbowy w Malborku.

Dziennik Gazeta Prawna oceniła osobno również 16 izb administracji skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku otrzymała 4 miejsce w kategorii skuteczność, 7 miejsce w kategorii efektywność, natomiast w klasyfikacji generalne zajęła 5 miejsce.

W trakcie gali Minister Marian Banaś podziękował kierownictwu i pracownikom wyróżnionych urzędów skarbowych oraz izb za ogrommny wkład w budowanie profesjonalnej i przyjaznej administracji. Zaznaczył, że zaangażowanie i postawa pracowników oraz funkcjonariusz są największą wartością Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Rejestr zmian