«Powrót

„Koniec handlu, zachowaj kulturę” - Kampania UNESCO

„Koniec handlu, zachowaj kulturę” - Kampania UNESCO

„Koniec handlu, zachowaj kulturę” - Kampania UNESCO

„Koniec handlu, zachowaj kulturę" - Kampania UNESCO dotycząca rabunku i niszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii.
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku w ramach realizacji działań UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) oraz WCO (Światowa Organizacja Ceł) zachęca do obejrzenia filmu mającego na celu uświadomienie społeczeństwu problemu rabunku dzieł sztuki na całym świecie.https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=J-WDjZvvyD4


 

Rejestr zmian