«Powrót

8. Forum Cło-Handel ASEM

8. Forum Cło-Handel ASEM

8. Forum Cło-Handel ASEM

8. Forum Cło-Handel ASEM - Prelegenci
8. Forum Cło-Handel ASEM - zaproszeni goście
8. Forum Cło-Handel ASEM - eksponaty, które zostały przemycone.
8. Forum Cło-Handel ASEM- wspólne zdjęcie gości i gospodarzy.

W dniach 25-27 kwietnia 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa zorganizowała w Sopocie  8. Forum Cło-Handel ASEM oraz 11. Posiedzenie Grupy Roboczej ASEM do spraw celnych (11 AWC).

Organizowane już po raz 8. Forum Cło-Handel w ramach ASEM stanowi platformę do dyskusji na temat różnych wyzwań i zagrożeń w obszarach będących przedmiotem wspólnych zainteresowań administracji celnych i przedstawicieli biznesu. Tegoroczne forum poświęcone zostało dyskusji nad zwiększającą się skalą handlu elektronicznego. Debata pomogła w identyfikacji nie tylko występujących problemów, ale również szans dla rozwoju gospodarek związanych z  tym dynamicznie rozwijającym się rodzajem handlu. Oprócz zaproszonych Administracji Celnych - członków ASEM, WCO i Komisji Europejskiej, w forum udział wzięli przedstawiciele Poczty Polskiej, DHL, Allegro, DCT Gdańsk, jak również przedstawiciele Terminalu BTC w Gdyni, Terramar Gdynia oraz ATC Cargo SA.

Dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej ds. celnych (AWC ASEM) poświęcone zostało omówieniu wyników prac administracji celnych ASEM wynikających z realizacji Planu działań ASEM na latach 2016-2017 oraz przygotowaniu wniosków dotyczących przyszłych działań, które przyjęte zostaną podczas spotkania Dyrektorów Generalnych Ceł ASEM w Berlinie w październiku 2017 r.

Obecny plan działań na lata 2016-2017 koncentruje się na kilku podstawowych obszarach zainteresowania członków ASEM, takich jak: ułatwienia w handlu, koncepcja upoważnionego przedsiębiorcy, skoordynowane zarządzanie granicą, bezpieczeństwo produktu, wspólne operacje celne, baza wiedzy o pasażerach (PNR), bezpapierowa obsługa celna oraz prawa własności intelektualnej.
 

Rejestr zmian