Oferta likwidacyjna nr 14/2018/UCS (odzież) PUSC Gdynia, termin do 16.11.2018

  Oferta likwidacyjna nr 14/2018/UCS (odzież) PUSC Gdynia, termin do 16.11.2018

  Oferta likwidacyjna nr 14/2018/UCS (odzież) PUSC Gdynia, termin do 16.11.2018

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 16 listopada 2018 r.

  Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni informuje, że posiada towar o wartości użytkowej, lecz nie nadający się do obrotu handlowego, w postaci odzieży (szczegóły w załaczeniu).

  Na podstawie § 9 ust 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1016) towary te mogą zostać nieodpłatnie przekazane na rzecz jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną, jeżeli będą przez te podmioty wykorzystane przy realizacji zadań statutowych.

  Schemat postępowania w procedurze nieodpłatnego przekazania został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej oferty.

  Zainteresowane instytucje winny złożyć wniosek (wzór wniosku stanowi zał. nr 2) w Kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, ul. Północna 9 A, 81-029 Gdynia w pokoju nr 003 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (dopisek: oferta likwidacyjna nr 14/2018/ucs), wysłać pocztą na w/w adres lub za pośrednictwem e-PUAP (adres skrytki: /u9rvg5f455/SkrytkaESP), w terminie do dnia 16.11.2018 r. Data nadania wniosku w placówce Poczty Polskiej jest równoważna z datą złożenia wniosku w Kancelarii Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  Do wniosku należy dołączyć wszystkie wskazane we wzorze wniosku dokumenty, a sam wniosek winien zwierać wszystkie wskazane we wzorze dane, co niezbędne jest tutejszemu Urzędowi do jego prawidłowej weryfikacji.

  Wnioski nie zawierające szczegółowych wymaganych danych i załączników nie będą rozpatrywane. Ponieważ towary objęte niniejszą ofertą, zostały wyprodukowane z naruszeniem prawa autorskiego, obdarowane instytucje, po uzyskaniu pisemnej informacji z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni o przydzieleniu towarów, będą zobligowane do dostarczenia oświadczenia o zobowiązaniu się do trwałego usunięcia znamion naruszonego prawa (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3) oraz dostarczenia po usunięciu znaków „Protokołu z usunięcia znaków" (wzór protokołu stanowi zał. nr 4) wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą usunięcie.

  Tutejszy urząd zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawidłowości usunięcia znaków towarowych.

  Usunięcie znaków może być dokonane wyłącznie poprzez - szczegółowy opis procedury w załaczniku.

   

  Jednocześnie informuję, iż wybrane podmioty będą zobligowane do odbioru przydzielonych towarów na koszt własny z magazynu Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Gdyni, znajdującego się w Gdyni, ul. Polska 17 (wzór upoważnienia do odbioru stanowi zał. nr 5). Wydawane będą losowo wybrane rozmiary odzieży.

  Szczegółowe informacje na temat procedury nieodpłatnego przekazania towaru można uzyskać w Referacie Likwidacji Towarów Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod następującymi numerami tel. (58) 774-97-29, 774-91-69.

  Przed ewentualnym kontaktem, proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą ofertą i jej załącznikami. Aktualna oferta likwidacyjna dostępna jest również na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni : http://www.pomorskie.kas.gov.pl/pomorski-urząd-celno-skarbowy-w-gdyni/ogłoszenia/oferty-likwidacyjne.

  Szczegóły obwieszczenia w załaczeniu (2201-IEE-2.711.16.185.2018.IB)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.10.2018 Data publikacji: 17.10.2018 07:45 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018 10:56
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Iwona Buniek Osoba modyfikująca: Iwona Buniek
  Rejestr zmian

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian