Oferta likwidacyjna nr 1/2019/USC (buty damskie), PUCS Gdynia, termin do 08.03.2019 r.

  Oferta likwidacyjna nr 1/2019/USC (buty damskie), PUCS Gdynia, termin do 08.03.2019 r.

  Oferta likwidacyjna nr 1/2019/USC (buty damskie), PUCS Gdynia, termin do 08.03.2019 r.

  Termin składania ofert od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08.03.2019 r. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni oferuje do sprzedaży w trybie art. 105 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1314 ) po cenie oszacowania towar w postaci dwóch par obuwia o statusie niewspólnotowym, który na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stał się własnością Skarbu Państwa. Warunkiem uczestnictwa w niniejszej sprzedaży jest posiadanie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej. Nabywca jest zobowiązany zgłosić towar o statusie niewspólnotowym do procedury celnej. Informacje związane ze zgłoszeniem w/w towaru do procedury celnej można uzyskać na Oddziale Celnym „Basen IV" Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, ul.Przemysłowa 9, tel. (58) 627 88 40.

   

  1. L/000002979 (księgi likwidacyjnej) -Buty damskie Flash Lights, ładowane przez USB, z tkaniny i tworzywa sztucznego koloru srebrnego, podeszwa gumowa koloru srebrnego z fioletowymi sznurowadłami, rozmiar EUR 38 ½. Buty bez opakowania , 1 para, wartość szacunkowa 60,00 zł

  2 L/000002979 (księgi likwidacyjnej)- Buty damskie Flash Lights, ładowane przez USB, z tkaniny i tworzywa sztucznego koloru szarego, podeszwa gumowa koloru szarego z czerwonymi sznurowadłami, rozmiar EUR 36. Buty bez opakowania. ,1 para, wartość szacunkowa- 60,00 zł.

   

  Warunki sprzedaży:

  1. Sprzedaż towaru następuje po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową, zgodnie z przepisami art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1314).

  2. Każdy oferent powinien przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności handlowej – odpowiednio aktualne odpisy z CEIDG lub KRS.

  3. Oferty można składać osobiście w siedzibie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w pokoju 003 (81-029 Gdynia , ul. Północna 9A) w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Na kopercie należy zamieścić adnotację Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni. Referat Likwidacji Towarów – Oferta likwidacyjna numer 1/2019/ucs, lub za pośrednictwem e-PUAP ( adres skrytki: /u9rvg5f455/SkrytkaESP). Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ckl.pomorski.ucs@mf.gov.pl (w tytule podać dopisek – oferta likwidacyjna numer 1/2019/ucs ).

  4. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub odpis poświadczony za zgodność.

  5. Towar zostanie sprzedany podmiotowi, który jako pierwszy zaoferuje wymaganą cenę. W przypadku złożenia kilku ofert w tym samym terminie, o wyborze decyduje wcześniejsza godzina wpływu oferty do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

  6. Oferty niespełniające wyżej określonych wymogów podlegają odrzuceniu.

  7. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru, ponadto towar nie podlega zwrotowi.

  8. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty na rachunek bankowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku numer 91 1010 1140 0068 0013 9120 0000 . Jako dowód zakupu zostanie wystawiony dokument sprzedaży, bez podatku VAT. W wypadku braku zapłaty w wyżej określonym terminie, towar zostanie sprzedany kolejnemu oferentowi, który zaproponował wymaganą cenę, bez konieczności ponownego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

  9. Wydanie towaru następuje po uprzednim potwierdzeniu dokonania płatności i po opłaceniu należności celnych i podatkowych. Odbiór następuje w terminie uzgodnionym z pracownikiem Referatu Likwidacji Towarów, z miejsca przechowywania. 1

  0. Szczegółową informację na temat towaru i oględzin można uzyskać telefoniczne w Referacie Likwidacji Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod numerem telefonu 58 774-97-29.

  11. Towar można oglądać w magazynie depozytowym Delegatury w Gdyni, przy ulicy Polskiej 17, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem magazynu ( nr tel. 609 690 760).

  12. Zastrzega się prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyny. Aktualna oferta likwidacyjna dostępna jest również na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni : http://www.pomorskie.kas.gov.pl/pomorski-urząd-celno-skarbowy-w-gdyni/ogłoszenia/oferty-likwidacyjne.

  Szczegóły w załączniku (2201-IEE-2.711.12.25.2019.AW)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.02.2019 Data publikacji: 08.02.2019 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019 12:54
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Agnieszka Woźnicka Osoba modyfikująca: Agnieszka Woźnicka
  Rejestr zmian

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  Oferty Likwidacyjne

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2018 Data publikacji: 15.05.2017 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 09:00
  Autor: Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni Osoba publikująca: Jarosław Kleinschmidt Osoba modyfikująca: Agnieszka Anna Naczke
  Rejestr zmian