«Powrót

Funkcjonariusze IAS w Gdańsku skutecznie chronią środowisko. W ramach operacji DEMETER IV zatrzymano przeszło 1000 ton odpadów nielegalnie przemieszczanych z Wielkiej Brytanii.

Funkcjonariusze IAS w Gdańsku skutecznie chronią środowisko. W ramach operacji DEMETER IV zatrzymano przeszło 1000 ton odpadów nielegalnie przemieszczanych z Wielkiej Brytanii.

Funkcjonariusze IAS w Gdańsku skutecznie chronią środowisko. W ramach operacji DEMETER IV zatrzymano przeszło 1000 ton odpadów nielegalnie przemieszczanych z Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy otworzyli kontener ze śmieciami.
Wnętrze konteneru wypełnione po brzegi śmieciami nielegalnie przemieszczonymi z Wielkiej Brytanii.
Funkcjonariusz pomorskiej KAS w bazie kontenerowej przed kontenerem z nielegalna dostawą,

Z inicjatywy Światowej Organizacji Ceł  (WCO) w dniach 04 czerwca – 08 lipca 2018r.  funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  brali czynny udział w ogólnoświatowej operacji pod nazwą DEMETER IV ukierunkowanej na kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim i lądowym.

 W trakcie operacji funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku  przeprowadzili łącznie przeszło 1000 kontroli. W ramach przeprowadzanych czynności  na drogach województwa pomorskiego kontroli poddano przeszło 800 pojazdów. Niektóre kontrole prowadzone były przy współudziale funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG) i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD.)  Natomiast w portach morskich w Gdańsku i w Gdyni funkcjonariusze przeprowadzili około 200 działań, w trakcie których kontroli poddano przeszło 500 kontenerów. W efekcie podjętych czynności kontrolnych funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 przesyłek nielegalnie przemieszczanych odpadów. Natomiast  funkcjonariusze z  Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni  ujawnili 7 transportów odpadów nielegalnie przemieszczanych drogą morską.

Łącznie ujawniono odpady o masie 1 099 169 kg, które przywieziono w kontenerach.

Nielegalny handel odpadami ma poważny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. 

 

Rejestr zmian