«Powrót

KAS uczestniczyła w obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

KAS uczestniczyła w obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

KAS uczestniczyła w obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Pomnik ze złożonymi kwiatami, warta honorowa.
Prezydent RP Andrzej Duda podczas przemówienia.
Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, widoczny salutujący wiceminister Piotr Walczak.
Wiceminister Piotr Walczak podczas przemówienia.
Złożenie kwiatów przed pomnikiem.
Poczty sztandarowe.
Przedstawiciele KAS z kwiatami na dworcu w Szymankowie.
Honorowa warta przed pomnikiem.

• W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Malborku-Kałdowie, Szymankowie i Tczewie oddano hołd inspektorom celnym i kolejarzom zamordowanym 1 września 1939 r.
• W uroczystościach pod obeliskiem na Skwerze Bohaterów Szymankowa w Tczewie wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.
• W obchodach uczestniczyli wiceminister finansów, z-ca szefa KAS nadinspektor Piotr Walczak, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów, dyrektorzy izb administracji skarbowej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz kombatanci.


Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godz. 4.25 na placu w okolicach tczewskiego mostu przez Wisłę. To właśnie bombardowaniem mostu w Tczewie o godz. 4:34 (11 min. przed ostrzałem Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein), jak twierdzą historycy, zapoczątkowano II wojnę światową.

Prezydent RP Andrzej Duda przemawiając na Skwerze Bohaterów Szymankowa, podkreślił znaczenie tego miejsca na mapie historii:

„Trzy miejsca w Polsce tak niezwykle ważne z punktu widzenia tego dnia 1 września. Trzy miejsca niezwykle ważne z punktu widzenia następnych sześciu lat, przez które trwała II wojna światowa. Tczew z Szymankowem, Wieluń, Westerplatte. Nie bez przyczyny wymieniam je w tej właśnie kolejności. Każde w swojej istocie nieco inne, jeśli chodzi o ten straszny początek II wojny światowej".

Prezydent RP przypomniał dramatyczne wydarzenia sprzed 79 lat, gdy wojska niemieckie usiłowały zająć strategicznie ważny węzeł kolejowy i drogowy pod Tczewem. Polscy kolejarze i celnicy z Szymankowa oraz żołnierze strzegący mostów w Tczewie udaremnili niemiecki plan opanowania tych niezwykle ważnych militarnie obiektów.

„Wspominamy dzisiaj bohaterską postawę polskich kolejarzy i polskich inspektorów celnych, którzy ostrzegli polskich żołnierzy, co kosztowało ich życie. Chylimy głowę przed tamtymi bohaterami tych pierwszych minut II wojny światowej" – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Obchody rocznicy wybuchu wojny odbyły się również się w Malborku pod Pomnikiem Celników Polskich w Kałdowie. W tej części uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił zastępca Szefa KAS Piotr Walczak:

„Od wielu już lat, funkcjonariusze celni, a dziś, funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej uroczyście obchodzą rocznicę września 1939 r. w Malborku, gdzie stoi pomnik poświęcony celnikom poległym w czasie II Wojny Światowej. Pomnik postawiony w miejscu, gdzie przed II Wojną Światową znajdowało się przejście graniczne, a na bocznicy kolejowej stały wagony, będące tymczasową siedzibą inspektorów celnych po tym, jak w maju 1939 r. spalono ich placówkę" – podkreślił wiceminister.

Modlitwę za poległych poprowadził Kapelan KAS ks. Piotr Kaczmarczyk. Uroczystość zakończono Apelem Pamięci oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem.

Wydarzenia związane z obchodami rocznicy miały miejsce również w Szymankowie, gdzie złożono wieńce pod tablicą pamięci na dworcu kolejowym. Kolejarze oddali hołd zamordowanym kolegom i funkcjonariuszom celnym przeciągłym gwizdem lokomotyw.

„Wszyscy, tak licznie tu zgromadzeni, funkcjonariusze KAS, kolejarze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, weterani, młodzież, swoją obecnością, potwierdzają, że pamięć o naszych bestialsko zamordowanych kolegach, nigdy nie zaginie" – powiedział zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.


Uroczystości na wybrzeżu zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Ofiar Wojny w Tczewie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Mariusz Pawłowski odczytał list Szefa KAS Mariana Banasia.        

„Podczas tych szczególnych uroczystości oddajemy hołd tym, którzy zapłacili najwyższą cenę za obronę niepodległości Ojczyzny. Jest to dla nas tym bardziej ważne, że za obronę niepodległości Rzeczypospolitej krwią zapłacili także polscy urzędnicy skarbowi i celni. Funkcjonariusze celni i kolejarze pracujący w Szymankowie byli jednymi z pierwszych ofiar niemieckiego agresora. Zostali zamordowani w akcie zemsty za pomoc jednostce saperów w Tczewie w wypełnianiu żołnierskiego obowiązku" – napisał wiceminister Marian Banaś.

Imprezą towarzyszącą obchodom wybuchu II wojny był piknik historyczno-militarny w Tczewie, w którym uczestniczyli m.in. pracownicy i funkcjonariusze z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Prezentowane przez nich eksponaty oraz elementy wyposażenia Służby Celno-Skarbowej cieszyły się dużym zainteresowaniem osób zgromadzonych na nadwiślańskim bulwarze.

Komunikat na stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: Wystąpienie Prezydenta w Tczewie na obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
.
 

Rejestr zmian