«Powrót

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia  4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku uprzejmie informuje, że 4 maja 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla Izby oraz podległych jej jednostek.

Wyznaczonym dniem pracy jest 19 maja 2018r. (sobota).
  

Rejestr zmian