«Powrót

Informacja o nowej podzakładce "Ochrona Danych Osobowych"

Informacja o nowej podzakładce "Ochrona Danych Osobowych"

Informacja o nowej podzakładce "Ochrona Danych Osobowych"

Informujemy, ża na stronach internetowych Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz podległych jej urzędów w zakładce "Organizacja" utworzono nową podzakładkę "Ochrona Danych Osobowych" (link otwiera nowe okno).

Znajdują się w niej informacje przeznaczone dla klientów tut. Izby oraz podległych jej jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.).

Rejestr zmian