«Powrót

Przedwakacyjne niszczenie towarów

Przedwakacyjne niszczenie towarów

Przedwakacyjne niszczenie towarów

Towary poddane niszczeniu.
Zniszczone towary, które uległy zmieleniu.

Prawie pół miliona papierosów, ponad 2 tony tytoniu, ponad 3 tysiące litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia  oraz podrabiane kosmetyki, środki zastępcze i inne zatrzymane towary zniszczyli w czerwcu 2018r. pracownicy Pomorskiego Urzędu Celno Skarbowego w Gdyni, w wyspecjalizowanej firmie utylizacyjnej. Łączna waga towaru wynosiła prawie 6 ton.  

Towar został wstępnie rozdrobniony, potem sukcesywnie wprowadzany lejem podawczym do instalacji TOO a następnie poddany został termicznej obróbce w spalarni.  

Likwidacja towarów poprzez zniszczenie została przeprowadzona w oparciu o prawomocne orzeczenia sądowe o przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa.

W roku 2018r. Pracownicy Pomorskiego Urzędu Celno Skarbowego w Gdyni zniszczyli już ponad 13 ton różnych towarów, głównie papierosów, tytoniu i alkoholu.  
 

Rejestr zmian