«Powrót

KAS uczciła pamięć poległych bohaterów w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

KAS uczciła pamięć poległych bohaterów w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

KAS uczciła pamięć poległych bohaterów w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Złożenie wieńca przez delegacje Izby Administracji Skarbowych w Gdańsku, Bydgoszczy i Rzeszowie pod pomnikiem w Malborku
Przemówienie Sekretarz Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej
Hołd Kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej dla poległych w 1939 roku w Malborku
Złożenie wieńca przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę.
Złożenie wieńca w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przez posła Kazimierza Smolińskiego.
Złożenie wieńca przez kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli
Złożenie wieńca przez kierownictwo pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej
Pomnik Celników Polskich w Malborku - Kałdowie
Przemarsz kompanii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Hołd Kierownictwa KAS dla poległych w 1939 roku w Szymankowie
Przemówienie Sekretarz Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej
Odczytanie listu Szefa KAS przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Tomasza Słaboszowskiego
Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej składa wieniec pod pomnikiem w Szymankowie
Obelisk na skwerze Bohaterów Szymankowa, niedaleko Mostu Tczewskiego
Kierownictwo Izby Administracji Skarbowych w Gdańsku składa wieniec pod pomnikiem w Tczewie
Poczet sztandarowy Krajowej Administracji Skarbowej

 

  • W Malborku-Kałdowie, Szymankowie i Tczewie upamiętniono bohaterską postawę inspektorów celnych i kolejarzy zamordowanych 1 września 1939 r.
  • W uroczystościach wzięła udział m.in. szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalena Rzeczkowska i pozostali członkowie kierownictwa KAS.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników obchodów na Pomorzu, który odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego list odczytał poseł Kazimierz Smoliński. W uroczystości wzięli udział prezes NIK Marian Banaś, wiceministrowie finansów: szef KAS Magdalena Rzeczkowska, zastępcy szefa KAS Piotr Dziedzic i Anna Chałupa, dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Gdańsku Tomasz Słaboszowski oraz przedstawiciele kierownictwa IAS-ów, którzy oddali hołd polskim celnikom i złożyli kwiaty pod pomnikami Ofiar Wojny.

Uroczystości w Malborku - Kałdowie

„Pielęgnowanie i utrwalanie pamięci o tamtych wydarzeniach jest naszym obowiązkiem i mam nadzieję, że świadectwo patriotyzmu wrześniowych bohaterów będzie wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń" – powiedziała Magdalena Rzeczkowska o polskich urzędnikach celnych i kolejowych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Przed II wojną światową w Malborku – Kałdowie znajdowało się przejście graniczne, a na bocznicy kolejowej stały wagony, które były tymczasową siedzibą inspektorów celnych po tym, jak w maju 1939 r. spłonęła ich placówka.

Uroczystość w Malborku zakończono Apelem pamięci i złożeniem wieńców pod Pomnikiem Celników Polskich.

Pamięć o Polakach poległych w Szymankowie i Tczewie


 Polscy urzędnicy celni i kolejowi na stacji w Szymankowie po wybuchu wojny uniemożliwili przejazd niemieckiego pociągu pancernego i przekazali informację o nim polskim żołnierzom, broniącym mostu w Tczewie. Zapłacili za to najwyższą cenę. 1 września 1939 r. faszystowskie bojówki zamordowały w Szymankowie 21 Polaków, głownie celników i kolejarzy.

W trakcie uroczystości złożono wieńce pod tablicą pamięci na dworcu kolejowym i pod pomnikiem, który upamiętnia zamordowanych.

W Tczewie bohaterscy celnicy, urzędnicy skarbowi i kolejarze, zostali zamordowani w akcie zemsty za pomoc jednostce saperów w wypełnianiu żołnierskiego obowiązku.
 „Tragizm tych zdarzeń nie powinien nam jednak przesłaniać osiągnięć, których uczestnikami byli m.in. polegli kolejarze i urzędnicy skarbowi. Niewiele ponad 100 lat temu, po okresie zaborów odradzała się nie tylko polska gospodarka, ale także jednolita administracja skarbowo-celna. To piękny czas tworzenia przez naszych przodków nowych struktur administracji państwowej Rzeczpospolitej i odbudowy fundamentów gospodarki. Szczególnie piękny dla tego regionu, którego perłą stał się Port Morski w Gdyni, w tym czasie, jeden z największych i najważniejszych na Morzu Bałtyckim. Stanowiący koło napędowe odradzającego się polskiego przemysłu.  Dlatego spotykając się w tym miejscu, oddajemy hołd zamordowanym  za wolność Ojczyzny, ale także wyrażamy olbrzymi szacunek, za będący także ich udziałem, trud odbudowy polskiej państwowości i gospodarki" – odczytał w Tczewie list Szefa KAS Dyrektor IAS w Gdańsku Tomasz Słaboszowski.