«Powrót

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (elektronika)

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (elektronika)

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (elektronika)

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, iż posiada zużyte składniki rzeczowego majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży.

Zużyte składniki majątku ruchomego mogą być:

 • Nieodpłatnie przekazane innym jednostkom wskazanym w § 38 ust.1 Rozporządzenia;
 • Darowane na rzecz jednostek wymienionych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia;
 • Sprzedane

Opis składników ruchomych:

 1. Koncentrator US-491/1426/98-W przestarzały technologicznie
 2. Drukarka IS.P-491-226 uszkodzona elektronicznie
 3. Ups   IS.P-491-668 przestarzały technologicznie
 4. Skaner   IS.P-491-379 uszkodzona elektronika
 5. Kamera   IS.T-622-2 uszkodzona elektronika
 6. Zasilacz awaryjny 16-12-00348 uszkodzony
 7. Klimatyzator   IS.T-653-5 uszkodzony
 8. Maszyna do liczenia banknotów   MT-8-80/20-ŚT   uszkodzona
 9. Niszczarka IS.T-803-29-2 przestarzała technologicznie
 10. Liczarka do banknotów   IS.T-803-35-1 przestarzała technologicznie
 11. Niszczarka HSM C16 UKS/8/803/12/002 uszkodzona elektronika
 12. Kalkulator citizen ct-500 UKS/8/803/12/030 uszkodzony
 13. Kalkulator citizen ct-500 UKS/8/803/12/010 uszkodzony
 14. Kalkulator citizen UKS/8/803/13/014 uszkodzony
 15. Kalkulator citizen ct-500 UKS/8/803/12/019 uszkodzony
 16. Kalkulator citizen UKS/8/803/13/024 uszkodzony
 17. Kalkulator casio UKS/8/803/13/070 uszkodzony
 18. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-35 uszkodzona
 19. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-195 uszkodzona
 20. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-71 uszkodzona
 21. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-79 uszkodzona
 22. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-218 uszkodzona
 23. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-251 uszkodzona
 24. Kalkulator citizen sdc-554s UKS/8/803/13/046 uszkodzony
 25. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-186 uszkodzona
 26. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-125 uszkodzona
 27. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-171 uszkodzona
 28. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-249 uszkodzona
 29. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-250 uszkodzona
 30. Kalkulator CASIO UKS/8/803/14/013 uszkodzony
 31. Kalkulator CITIZEN CT-555 UKS/8/803/15/070 uszkodzony
 32. Kalkulator CITIZEN CT-555 UKS/8/803/15/016 uszkodzony
 33. Kalkulator CITIZEN CT-555 UKS/8/803/15/042 uszkodzony
 34. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-266 uszkodzona
 35. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-262 uszkodzona
 36. Maszyna do liczenia IS.P-803-28-264 uszkodzona
 37. Lampka   UKS/8/808/11/365 uszkodzona
 38. Higrometr UKS/8/808/10/023 uszkodzony
 39. Drukarka IS.P-491-492 uszkodzona elektronika
 40. Telefon  UKS/6/626/15/010 przestarzały technologicznie
 41. Drukarka US-ST-4/226 uszkodzona elektronika
 42. Drukarka US-ST-4/230 uszkodzona elektronika
 43. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01515 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 44. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01516 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 45. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01517 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 46. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01518 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 47. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01519 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 48. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01520 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 49. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01521 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 50. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01522 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 51. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01523 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 52. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01524 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 53. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01525 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 54. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01526 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 55. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01527 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 56. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01528 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 57. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01530 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 58. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01531 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 59. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01532 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 60. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01533 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 61. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01534 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 62. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01535 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 63. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01536 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 64. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01537 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 65. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01538 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 66. Czytnik kodów kreskowych- mobilny 4-49-491-1-01529 przestarzały technologicznie, uszkodzona bateria
 67. Przełącznik sekwencyjny   16-01-00183 uszkodzony, niekompletny
 68. Drukarka EPSON FX-2190N   12-05-00324 uszkodzona
 69. Urządzenie wielofunkcyjne samsung SCX-48 12-05-00139 przestarzałe technologicznie
 70. Czytnik   12-04-00691 uszkodzony, niezdatny do użytku
 71. Nagrywarka 12-04-00179 uszkodzona elektronika
 72. Nawigacja 13-02-00036 uszkodzona elektronika
 73. Kamera  16-02-00125 przestarzała technologicznie
 74. Liczarka do banknotów magner 8-80-803-1-00004 przestarzała technologicznie, uszkodzona elektronika
 75. Fax BROTHER 2920 16-03-01069 uszkodzona elektronika
 76. Telefax brother 2920 16-03-00474 uszkodzona elektronika
 77. Niszczarka do dokumentów  hsm 90 12-03-00047 uszkodozna
 78. Kalkulator citizen UKS-8-803-UKS 1-2-418 uszkodzony
 79. Kalkulator citizen UKS-8-803-UKS 1-2-518 uszkodzony
 80. Kalkulator citizen UKS-8-803-UKS 1-2-546 uszkodzony
 81. Kalkulator citizen UKS-8-803-UKS 1-2-548 uszkodzony
 82. Kalkulator citizen UKS-8-803-UKS 1-2-292 uszkodzony
 83. Niszczarka fellowes UKS-8-803-UKS 1-4-32 uszkodzona elektronika
 84. Niszczarka fellowes UKS-8-803-UKS 1-4-60 uszkodzona elektronika
 85. Monokular 16-10-00597 uszkodzony
 86. Waga WPT 30C3 16-06-00032 przestarzała technologicznie
 87. Interkom kasowy IKIB-D 16-10-00735 przestarzały technologicznie
 88. Wkrętarka akumulatorowa GSR 12VE-2 14-08-00028 uszkodzona, niekompletna
 89. Akumulator powerbar 10 8V 16-11-00002 uszkodzony
 90. Telefon   UKS-6-626-UKS 2-16-602 przestarzały technologicznie
 91. Mikrofon IS.P-621-95 uszkodzony
 92. Mikrofon IS.P-621-94 uszkodzony

Oględzin składników majątku można dokonać w Izbie Administracji Skarbowej  w Gdańsku ul. Długa 75/76, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Beatą Dziwosz, tel. (58) 300 23 51. 
Sposób wyboru wniosków:

 1. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych ( § 7 ust. 2 Rozporządzenia)
 2. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki będą zainteresowane otrzymaniem składnika majątku, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o nieodpłatne przekazanie,  
 3. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika, rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich złożenia (data, godzina);
 4. W przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej  dwie oferty sprzedaży, wybrana zostanie oferta z najwyższą  ceną zakupu składnika.    
 5. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego w tej samej cenie,  wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Opis sposobu przygotowania wniosków/oferty

 1. Warunkiem nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. Warunkiem przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego w formie darowizny  jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. Warunkiem sprzedaży wskazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania wnioskodawcy,
 5. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści z dopiskiem:
  1. „Wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego";
  2. „Wniosek o przekazanie składnika majątku w formie darowizny";
  3. „Oferta zakupu składnika majątku ruchomego";
 6. Wraz z wnioskiem/ofertą należy złożyć wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty, w szczególności pełnomocnictwo, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

Termin i miejsce składania otwarcia wniosków/ofert

 1. Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz oferty zakupu należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 12.00
 2. Wniosek/ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Izby p. 302 lub przesłać w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego na adres: ias.gdansk@mf.gov.pl. Za datę przyjmuje się datę wpływu do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
 3. Otwarcie wniosków/ofert odbędzie się w dniu 30 września 2022 r.o godzinie 12.30 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76 salka konferencyjna.

 
Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Pani Beata Dziwosz, tel. (58) 300 23 51

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U 2022 poz. 998).
 

Pliki do pobrania