«Powrót

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (ul. Opłotki 1)

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (ul. Opłotki 1)

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (ul. Opłotki 1)

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, iż posiada zużyte składniki rzeczowego majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży.

Zużyte składniki majątku ruchomego mogą być:

 • Nieodpłatnie przekazane innym jednostkom wskazanym w § 38 ust.1 Rozporządzenia;
 • Darowane na rzecz jednostek wymienionych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia;
 • Sprzedane

Opis składników ruchomych:

 1. biurko    11-01-02447
 2. biurko    11-01-02448
 3. biurko    11-01-02449
 4. kontenerek 11-02-06111
 5. kontenerer 11-02-06112
 6. szafa na dokumenty dwudrzwiowa 11-02-06113
 7. szafka kuchenna    11-02-06114
 8. szafka kuchenna    11-02-06115
 9. szafka ubraniowa 11-02-06116
 10. szafka ubraniowa 11-02-06117
 11. szafka ubraniowa 11-02-06118
 12. zlewozmywak z szafką 11-02-06120
 13. ISO GTS ST.czarny- krzesło 11-03-02195
 14. fotel ergonomiczny 11-03-03560
 15. krzesło tapicerowane 11-03-03561
 16. krzesło tapicerowane 11-03-03562
 17. krzesło    11-03-03563
 18. krzesło    11-03-03565
 19. krzesło    11-03-03566
 20. krzesło    11-03-03567
 21. sofa    11-04-00239
 22. stolik    11-05-00620
 23. stolik    11-05-00621
 24. wieszak ubraniowy naścienny 11-06-00259
 25. jednostka komputerowa Dell 12-06-00693
 26. jednostka komputerowa Dell 12-06-00694
 27. jednostka komputerowa Dell 12-06-00696
 28. jednostka komputerowa Dell 12-06-00697
 29. latarka akumulatorowa Led z ładowarką 14-02-00295
 30. latarka akumulatorowa Led z ładowarką 14-02-00296
 31. latarka akumulatorowa z ładowarką 14-02-00297
 32. przepływowy podgrzewacz wody Ariston 14-03-00366
 33. lodówka Amica 14-03-00368
 34. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00103
 35. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00104
 36. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00105
 37. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00106
 38. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00107
 39. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00108
 40. gaśnica przeciwpożarowa    16-07-00109
 41. Apteczka pierwszej pomocy 16-10-01088
 42. Apteczka pierwszej pomocy 16-10-01090
 43. umywalka 16-10-01091
 44. lustro naścienne 16-10-01092
 45. zestaw łazienkowy 16-10-01093
 46. zlew porządkowy z baterią 16-10-01094
 47. czajnik    16-10-01154
 48. kompakt WC 16-10-01155
 49. zasilacz UPS 16-12-00300
 50. zasilacz UPS 16-12-00301
 51. zasilacz UPS 16-12-00302
 52. zasilacz UPS 16-12-00303
 53. zasilacz UPS HALA 4-49-491-3-00411
 54. Jednostka centralna 6-62-622-0-00035
 55. Monitor    6-62-622-0-00053
 56. System alarmowy    6-62-624-0-00009
 57. System alarmowy    6-62-624-0-00010
 58. Klimatyzator 6-65-653-0-00048
 59. Klimatyzator 6-65-653-0-00049

Oględzin można dokonać na terenie Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, ul. Opłotki 1 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Beatą Dziwosz  tel. 58 30 02 351.
    
Sposób wyboru wniosków:

 1. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych ( § 7 ust. 2 Rozporządzenia)
 2. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki będą zainteresowane otrzymaniem składnika majątku, w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o nieodpłatne przekazanie,  
 3. W przypadku, gdy co najmniej 2 jednostki złożą wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składnika, rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich złożenia (data, godzina);
 4. W przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej  dwie oferty sprzedaży, wybrana zostanie oferta z najwyższą  ceną zakupu składnika.    
 5. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych kupnem składnika rzeczowego majątku ruchomego w tej samej cenie,  wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Opis sposobu przygotowania wniosków/oferty

 1. Warunkiem nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. Warunkiem przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego w formie darowizny  jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. Warunkiem sprzedaży wskazanego składnika rzeczowego majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną  do reprezentowania wnioskodawcy,
 5. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści z dopiskiem:
  1. „Wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego";
  2. „Wniosek o przekazanie składnika majątku w formie darowizny";
  3. „Oferta zakupu składnika majątku ruchomego";
 6. Wraz z wnioskiem/ofertą należy złożyć wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty, w szczególności pełnomocnictwo, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

Termin i miejsce składania otwarcia wniosków/ofert

 1. Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz oferty zakupu należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w terminie do dnia  30 września 2022 r. do godz. 12.00
 2. Wniosek/ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Izby p.302 lub przesłać w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego na adres: ias.gdansk@mf.gov.pl. Za datę przyjmuje się datę wpływu do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
 3. Otwarcie wniosków/ofert odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76 salka konferencyjna.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:Pani Beata Dziwosz  tel. 58 30 02 351.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U 2022 poz. 998).
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.09.2022 Data publikacji: 29.09.2022 11:54 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2022 11:54
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska