«Powrót

Finanse samorządów w 2022 r. – zestawienie dochodów

Finanse samorządów w 2022 r. – zestawienie dochodów

Finanse samorządów w 2022 r. – zestawienie dochodów

Zbliżenie na banknoty o nominale 100 złotych.
  • W 2022 r. żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż sam sobie prognozował, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz samorządów.
  • Prezentujemy informacje o prognozowanych dochodach wszystkich JST w 2022 r.

Żaden Samorząd w 2022 r. nie będzie miał mniejszych dochodów niż prognozował przed Polskim Ładem. JST w tym roku otrzymają dodatkowo m.in. 8 mld zł. Zostały one podzielone algorytmem, opartym na obiektywnych danych. Pieniądze te samorządy będą mogły wydać w tym lub przyszłym roku, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Łączne dochody samorządowe z tytułu PIT i CIT w 2022 r. (łącznie z 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same JST przed ogłoszeniem Polskiego Ładu.

Przedstawiamy tabelę pokazującą wysokość prognozowanych dochodów wszystkich JST w 2022 r. W zestawieniu porównano dochody z tytułu udziałów JST w PIT i CIT prognozowane przez JST przed Polskim Ładem z prognozowanymi przez MF dochodami z tego tytułu, po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Więcej informacji o rozwiązaniach dla samorządów: Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie.

Pliki do pobrania