«Powrót

Nieuczciwi sprzedawcy pod lupą pomorskiej KAS

Nieuczciwi sprzedawcy pod lupą pomorskiej KAS

Nieuczciwi sprzedawcy pod lupą pomorskiej KAS

Funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej stoi przed rozpakowanymi kartonami. W kartonach znajdują się  podróbki odzieży, galanterii, perfum oraz zabawek.
Stoisko, na którym znajdują się zabawki oraz galanteria.
  • Kontrola w Wejherowie wymierzona w nieuczciwych sprzedawców.
  • 984 szt. podrobionych towarów o łącznej wartości rynkowej ponad 100 tys zł zabezpieczyli funkcjonariusze pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Funkcjonariusze pomorskiej KAS prowadzili działania wymierzone w nieuczciwych sprzedawców nie wywiązujących się z obowiązku ewidencjonowania obrotu handlowego za pomocą kas rejestrujących. Podczas kontroli na stoisku handlowym w Wejherowie znaleźli towary, które najprawdopodobniej naruszają prawa własności przemysłowej. Wśród zabezpieczonych wyrobów znalazła się odzież, galanteria, perfumy oraz zabawki oznaczone znakami towarowymi łudząco podobnymi do oryginalnych znaków różnych znanych marek, które były oferowane do sprzedaży
w cenach znacznie odbiegających od rynkowych.

„W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że artykuły te posiadają podrobione znaki towarowe zatrzymano łącznie 984 szt. wyrobów o szacunkowej wartości rynkowej ponad 100 tys. zł" – powiedział Naczelnik Wydziału podkom. Robert Chabowski.

Dalsze czynności w sprawie prowadzone, będą przez Dział Dochodzeniowo-Śledczy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

Video

Deskrypcja tekstowa:
Tablica początkowa z napisem - Nieuczciwy sprzedawcy pod lupą pomorskiej KAS.W lewym górnym rogu logo krajowej Administracji Skarbowej.
Pomieszczenie, w którym funkcjonariuszki Służby Celno-Skarbowej wyjmują z kartonów podrobione towary: odzież, galanteria, zabawki.
Stoisko handlowe, na którym znajdują się towary, które naruszają prawa własności przemysłowej(zabawki, galanteria). Funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej stoi przed kartonami z różnymi towarami.
Dwie funkcjonariuszki Służby Celno-Skarbowej wyjmują z kartonów podróbki odzieży i galanterii.
Tablica końcowa z logo Krajowej Administracji Skarbowej. Na dole tablicy napis gov.pl/kas