«Powrót

Wspólna konferencja prasowa KAS i CBŚP

Wspólna konferencja prasowa KAS i CBŚP

Wspólna konferencja prasowa KAS i CBŚP

Na ściance Pomorskiego urzędu Celno-Skarbowego funkcjonariusze oraz dyrekcja Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Kobiety i mężczyźni przed mikrofonami. W tle ścianka Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
  • 6 grudnia 2019 r. w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym (PUCS) w Gdyni odbyła się konferencja prasowa, poświęcona udaremnieniu największej od lat próby przemytu narkotyków.
  • W konferencji wzięli udział przedstawicie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).

Funkcjonariusze pomorskiej KAS i CBŚP z Gdańska rozbili grupę, która zajmowała się przemytem narkotyków na ogromną skalę. Przy ujawnieniu kluczową rolę odegrały m.in. mobilne urządzenia skanujące oraz przeprowadzenie fachowej analizy ryzyka. Do wykrycia nielegalnych substancji przyczynił się również pies służbowy Edek, przeszkolony do wykrywania środków odurzających. Narkotyki miały trafić na terytorium Unii Europejskiej. Jest to największe w ostatnich latach wykrycie próby przemytu i produkcji narkotyków.

„Odnotowaliśmy największy w ostatnich latach sukces naszych służb na szlaku kolumbijskim"– powiedziała naczelnik PUCS w Gdyni podkom. Izabela Pilachowska.

W akcję zostało włączonych wielu funkcjonariuszy KAS i CBŚP.

„W momencie ujawnienia dwóch kontenerów, zostaliśmy zaproszeni przez pomorską KAS do współpracy. Po wykonaniu specjalistycznych badań, przystąpiliśmy do intensywnych działań" – powiedział naczelnik zarządu CBŚP w Gdańsku podinsp. Przemysław Domagała.