«Powrót

Wystawienie świadectwa EUR.1

Wystawienie świadectwa EUR.1

Wystawienie świadectwa EUR.1

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni informuje, że w zakładce "Załatwianie spraw" - "Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw" została zamieszczona iinformacja dotycząca "Wystawienia świadectw EUR.1"