«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i słabosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i słabosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i słabosłyszących

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach, poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez wysyłanie korespondencji na adres:
  • Urząd Skarbowy w Chojnicach ul. Młyńska 23, 89-600 Chojnice ,
  • korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: us.chojnice@mf.gov.pl,
  • przesyłanie faksów: nr faksu (52) 39 65 448,
  • kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu (52) 39 65 400
  • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, adres skrytki ePUAP:/q74c08vhlm/SkrytkaESP
  • kontakt osobisty, zgłaszając się w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania.
W kontaktach z Urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM – usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Urzędu co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych);
Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Pomoc osoby przybranej tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem tej osoby przybranej będzie pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które maja być przekazane, są prawnie chronione ze wzglądu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Osoby Głuche, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w formie online, po przyjściu do urzędu mogą zwrócić się o pomoc do asystenta osób ze szczególnymi potrzebami, który nawiąże kontakt telefoniczny z tłumaczem aby odbyć usługę w czasie rzeczywistym.
Asystentami osób ze szczególnymi potrzebami są: Kamila Frymark +48 52 396 54 78, Ewelina Stasiak +48 52 396 54 00 wew. 400.
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.07.2020 Data publikacji: 26.05.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2023 13:43
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Anna Brzozowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
Rejestr zmian