«Powrót

Spotkanie informacyjne z księgowymi i przedsiębiorcami zrzeszonymi w powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku

Spotkanie informacyjne z księgowymi i przedsiębiorcami zrzeszonymi w powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku

Spotkanie informacyjne z księgowymi i przedsiębiorcami zrzeszonymi w powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku

Sala szkoleniowa Urzędu Skarbowego w Lęborku. Z przodu sali prezentacja- Zmiany w podatku od towarów i usług.
Na sali dużo sób.

W dniu 20.11.2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Skarbowym w Lęborku odbyło się spotkanie pracowników tut. Urzędu Skarbowego z księgowymi i przedsiębiorcami zrzeszonymi  w Powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku poświęcone tematyce zmian w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług w latach 2019-2020.

Podczas spotkania pracownicy przedstawili nowe przepisy w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie od 1 września i 1 listopada 2019 r. oraz opowiedzieli o nadchodzących zmianach w podatku VAT i PIT w 2020 roku. Ponadto przybliżono uczestnikom zasady oraz obowiązki wynikające z wprowadzenia od przyszłego roku kas online.