«Powrót

Kolejna zbiórka krwi - 5 lutego 2021 r.

Kolejna zbiórka krwi - 5 lutego 2021 r.

Kolejna zbiórka krwi - 5 lutego 2021 r.

Pandemia związana z COVID-19 nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie – w związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców – Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.
Zwracamy się z prośbą o nie rezygnowanie z oddawania krwi jeżeli przeciwskazania zdrowotne, o których przeczytasz poniżej nie dotyczą Ciebie.

 • Dawcy z potwierdzonym COVID-19 nie mogą oddawać krwi i jej składników.
 • Krwiodawcy i kandydaci na krwiodawców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 powinni przez 10 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników.
 • Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 10 dni zostaną objęci kwarantanną proszeni są o jej zgłaszanie do RCKiK w Słupsku.
 • Powrót z pobytu za granicami Polski dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę i krwiodawcę każdorazowo na okres 10 dni od powrotu. Lista krajów po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z przyczyn epidemiologicznych aktualizowana jest przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w oparciu o dane ECDC oraz GIS.
 • Bliski kontakt z osobą, która przebywała za granicami Polski w ciągu ostatnich 10 dni, dyskwalifikuje na okres 10 dni od powrotu i objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 • Dawcy, którzy po oddaniu krwi w ciągu 14 dni zachorują na COVID-19 i zakażenie zostanie potwierdzone testami laboratoryjnymi proszeni są o zgłaszanie zachorowania w RCKiK w Słupsku.
 • Po przechorowaniu COVID-19 nie można oddawać krwi i jej składników przez 14 dni od uzyskania dwóch ujemnych wyników badania w kierunku RNA SARS CoV-2 lub 14 dni po ustąpieniu objawów klinicznych lub po okresie nie krótszym niż 14 dni od zakończenia izolacji.
 • Dawcy, którzy byli objęci kwarantanną, mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż 14 dni od jej zakończenia.
 • Prosimy o rozważne decyzje samodyskwalifikacji z w/w powodów nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenie krwią i jej składnikami.
 • Prosimy również o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników osoby mające objawy, które mogą wskazywać na zakażenie. Są to objawy grypopodobne takie jak: gorączka, suchy kaszel, płytki oddech/duszności, ból mięśni, zmęczenie, rzadziej ból gardła. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami również dawcy u których w ciągu 48 godzin od donacji wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe zobowiązani są do zgłoszenia tego telefonicznie lub mailowo w swoim centrum.
 • Na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu.

Uwaga Dawco !
Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną bądź przygotowany na dodatkowe procedury:

 • w przypadku kolejki zachowanie 2 metrowych odstępów
 • wstępny pomiar temperatury
 • pojedyncze wpuszczanie do punktu
 • dodatkowe dezynfekcje rąk
 • zakładanie maseczki
 • dodatkowa ankieta dotycząca pobytu zagranicą i stanu zdrowia

Wszystko to dla Waszego bezpieczeństwa ...
Nie rezygnuj jeśli nie musisz ...Twoja krew ratuje życie


Paweł Mikucki
Prezes Klubu HDK PCK
przy KAS w Słupsku

Pliki do pobrania