«Powrót

Uwaga na urządzanie gier na automatach poza kasynami i salonami gier

Uwaga na urządzanie gier na automatach poza kasynami i salonami gier

Uwaga na urządzanie gier na automatach poza kasynami i salonami gier

  • Użytkowanie automatów do gier poza kasynami gry i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne.
  • Uzyskanie opinii jednostki upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry i salonem gier na automatach.

Ustawa o grach hazardowych dopuszcza urządzanie gier na automatach wyłącznie w kasynach gry i salonach gier na automatach - na podstawie rejestracji dokonanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po uzyskaniu opinii jednostki badającej. Taka jednostka, która działa z upoważnienia Ministra Finansów, przeprowadza badania techniczne automatów, urządzeń losujących i urządzeń do gier poprzedzające rejestracje automatów, przy czym uprawnienie do  urządzania gier na automatach w salonach gier posiadają tylko podmioty działające  w ramach Monopolu Państwa.
Opinia stanowi jedynie informację, że zbadany automat lub urządzenie do gier spełnia lub nie warunki techniczne określone w ustawie o grach hazardowych oraz w rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych. Jednostka badająca w swoich opiniach nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Rozstrzyga o tym wyłącznie Minister Finansów.

Uwaga na oferty wstawienia automatów do lokalu

Z uwagi na powyższe przestrzegamy przed sytuacjami, w których przedsiębiorcom (np. prowadzącym lokale gastronomiczne) oferuje się wstawienie do ich lokalu automatu. Jako podstawę jego legalnej eksploatacji wskazuje się przy tym opinię z badania technicznego, wydaną przez jednostkę badającą upoważnioną przez Ministra Finansów, nazywając taki automat „pierwszym w pełni legalnym urządzeniem z oficjalną państwową certyfikacją". Należy pamiętać, że tego rodzaju opinie nie uprawniają do zgodnej z prawem eksploatacji takich automatów, a ich użytkowanie może narażać posiadaczy lokali na odpowiedzialność prawną. Odpowiedzialność administracyjna została określona w art. 89 ustawy o grach hazardowych,  z którego wynika,  że niezgodne z prawem użytkowanie automatu do gier zagrożone jest kara pieniężną w wysokości 100.000 złotych za każdy automat, kara ta dotyczy również posiadaczy zależnych i samoistnych lokali,  w których znajdują się automaty.  Odrębną odpowiedzialność określa kodeks karny skarbowy, w którym zgodnie z art. 107  kks osoba, która wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losowa, grę na automacie lub zakład wzajemny podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.