Obsługa osób niepełnosprawnych - II US w Gdyni

  Obsługa osób niepełnosprawnych - II US w Gdyni

  Obsługa osób niepełnosprawnych - II US w Gdyni


  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  wysyłanie korespondencji na adres:
  •    Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, ul. Hutnicza 25, 81-061 Gdynia
  •    korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: 2us.gdynia@mf.gov.pl
  •    przesyłanie faksów: nr faksu (58) 76 54 900
  •    korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

  Osoba uprawniona ma również  prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.
  Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni zapewnia także obsługę pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy.
  W powiadomieniu należy podać:
  •    imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  •    propozycje terminu wizyty w Urzędzie Skarbowym,
  •    krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  •    kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.
  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać na formularzu załączonym do niniejszego oświadczenia, które dostępne są na Sali obsługi klienta stanowisko „KANCELARIA OGÓLNA".
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.).
   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo


  Budynek Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przyjęte w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni rozwiązania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych:

  • wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze w wyznaczonym miejscu, przez pracownika Urzędu Skarbowego właściwego do załatwienia sprawy (chęć skorzystania z usługi należy zgłosić pracownikowi obsługującemu na Sali obsługi klienta stanowisko „KANCELARIA OGÓLNA").

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 09:38 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 12:24
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian