Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) –Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:
  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. sługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
  3.   świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:
  • poczta elektroniczna ias.gdansk@mf.gov.pl
  • fax: (58) 30-12-444
  • telefon: tel. (sekretariat) 58 30 02 360
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul.Długa 75/76, 80-831 Gdańsk, pok. nr 104, I piętro.

  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 11:45 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 12:00
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian