Obsługa osób niepełnosprawnych - US w Kartuzach

  Obsługa osób niepełnosprawnych - US w Kartuzach

  Obsługa osób niepełnosprawnych - US w Kartuzach  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
  wysyłanie korespondencji na adres:
  •    Urząd Skarbowy w Kartuzach, ul.Kościerska 13
  83-300 Kartuzy
  •    korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: us.kartuzy@mf.gov.pl
  •    przesyłanie faksów: nr faksu (58) 685-28-01
  •   korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Osoba uprawniona ma również  prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.
  Urząd Skarbowy w Kartuzach zapewnia także obsługę pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:
  •    imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  •    propozycje terminu wizyty w Urzędzie Skarbowym,
  •    krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  •    kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.
  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać na formularzu załączonym do niniejszego oświadczenia, które dostępne jest na sali obsługi.
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.).
   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Kartuzach jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przyjęte w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach rozwiązania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych:

  • wejście do budynku i na salę obsługi dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (wypoziomowane dojście, szerokie drzwi);
  • oznaczono miejsca postojowe przeznaczone wyłącznie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 09:33 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 12:59
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian