Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  W zakresie  Kontroli Zarządczej Naczelnicy Urzędów Skarbowych:

  1. Monitorują i oceniają stopień realizacji celów, mierników oraz zadań przyjętych w planie celów/zadań na poziomie lokalnym.
  2. Przekazują informacje o zagrożeniach realizacji celów i zadań oraz podjętych działaniach w celu zminimalizowania zagrożenia (stosowanie  systemu zarządzania ryzykiem).
  3. Przekazują do Izby Administracji Skarbowej informacje w zakresie oceny stopnia realizacji celów, zadań poziomu wykonania mierników określonych przez Dyrektora w planie celów/zadań.
  4. Identyfikują ryzyka, analizują ryzyka i podejmują działania w celu zminimalizowania skutków ryzyka lub prawdopodobieństwie jego wystąpienia oraz przekazują informacje w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
  5. Uczestniczą w procesie samooceny kontroli zarządczej w terminie umożliwiającym wykorzystanie jej wyników do sporządzenia informacji o stanie kontroli zarządczej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 10:21 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2018 13:52
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian