e-Urząd Skarbowy

Czym jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24 godziny na dobę. Serwis dostępny jest po zalogowaniu na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Na czym polega usługa e-Korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym?

Usługa e-Korespondencji pozwala na wysyłanie i odbieranie online pism w sprawach ogólnych, zaświadczeń, wyjaśnień, wniosków oraz zawiadomień z Krajowej Administracji Skarbowej, przez 24 godziny na dobę. Wystarczy zalogować się na swoim koncie w serwisie e-Urząd Skarbowy i wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne.

Kto może korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego?

Z usług w e-Urzędzie Skarbowym mogą korzystać:

 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą;
 • płatnicy;
 • organizacje, takie jak spółki kapitałowe lub osobowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, grupy kapitałowe, inne jednostki organizacyjne, do których przypisane jest konto organizacji.

Z jakich usług można korzystać w e-Urzędzie Skarbowym?

W e-Urzędzie Skarbowym można m.in.

 • Skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT.
 • Uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT.
 • Otrzymać bezpłatnie w ciągu kilku minut zaświadczenia o dochodach w wersji skróconej i rozszerzonej.
 • Otrzymać bezpłatnie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
 • Przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej lub pismo ogólne w dowolnej sprawie.
 • Wysyłać i odbierać korespondencję.
 • Złożyć pisma i wnioski w imieniu własnym lub swojego mocodawcy (dla pełnomocników ogólnych).
 • Zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3 dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Zapłacić podatki.
 • Uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić.
 • Sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
 • Skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.
 • Zarejestrować się do systemu e-TOLL, który służy do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne.
 • Otrzymać informacje o aktach notarialnych, których nasz klient był stroną.
 • Złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) oraz zawiadomienie o jego zmianie lub odwołaniu (OPL-1).
 • Przeglądać historię złożonych deklaracji oraz salda i rozliczenia.
 • Załatwiać sprawy w imieniu organizacji, na podstawie złożonego wniosku o dostęp do konta organizacji.

Zapoznaj się ze szczegółami e-Urzędu Skarbowego. Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.11.2023 Data publikacji: 28.11.2023 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2023 12:38
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska