Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Od dnia 1 marca 2017 roku należności związane z akcyzą, podatkiem od gier, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłata paliwową, należy dokonywać na rachunki bankowe wyznaczonego urzędu, tj. Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
  ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ
  tel.: +48 18 26 30 400
  fax: +48 18 26 62 933
  e-mail: http://us.nowy-targ@mf.gov.pl

   

  Rodzaj daniny Numer rachunku
  Rachunki bankowe dla dochodów scentralizowanych
  cło
  podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych
  decyzje i postanowienia
  mandaty
  kary pieniężne
  kary porządkowe
  kary grzywny
  koszty postępowania
  opłaty za udostępnianie danych
  opłaty za udzielenie zezwoleń
  deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług)
  koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
  podatek akcyzowy krajowy
  podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  podatek akcyzowy z tytułu importu
  podatek od gier
  podatek od wydobycia niektórych kopalin
  podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14)
  kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy
  należności za legalizacyjne znaki akcyzy
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  opłata paliwowa 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe
  zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe
  z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
  kaucje
  opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych
  dopłata do gier hazardowych
  zaliczki na WIA i WIT
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000


  Kod SWIFT identyfikujący Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.
   

  Powiązane linki

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
   Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.03.2017 Data publikacji: 20.03.2017 10:37 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022 13:33
  Autor: Piotr Jamróz Osoba publikująca: Piotr Jamróz Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian