Kontrola celno-skarbowa

    Kontrola celno-skarbowa

    Kontrola celno-skarbowa

    Zakres oraz sposób prowadzenia kontroli celno-skarbowej został określony w przepisach Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.).

    Zarys kontroli celno-skarbowej zamieszono w zakładce Działalność/Przedmiot działalności i kompetencje

    Rejestr zmian