«Powrót

Sprostowania do Unijnego Kodeksu Celnego

Sprostowania do Unijnego Kodeksu Celnego

Sprostowania do Unijnego Kodeksu Celnego

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  L 101 z 13.04.2017 r. pod poz. 101, 200 i 205 zostały opublikowane poniższe sprostowania:


-  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny


-  Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego


-  Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2017 Data publikacji: 13.05.2017 13:35 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2017 13:35
Autor: Marcin Daczko Osoba publikująca: Marcin Daczko Osoba modyfikująca: Marcin Daczko