Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  W Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych.
  2. Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku prowadzi komórka egzekucji administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w pok.305 przy ul. Długiej 75/76 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,.
  3. Rejestr pism i spraw.
  4. Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.
  5. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  6. Rejestr skarg i wniosków.
  7. Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku należy do zakresu działania komórki - Referatu Archiwum. Archiwum prowadzone jest w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

  Udostępnienie dokumentacji dla celów naukowo - badawczych odbywa się na zasadach  określonych w:

  • ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

  Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 08:36 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2021 13:16
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian