Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko.

  W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  Projekt 1: Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3"

  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 168 580,90  PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 993 293,76

  Zakres planowanych robót budowlanych:

  1. docieplenie ścian zewnętrznych: piwnicy, parteru oraz pięter I-IV
  2. wymiana drzwi zewnętrznych stalowych,
  3. modernizacja systemu grzewczego,
  4. modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku oraz montaż fotowoltaiki,
  5. wymiana okien na IV oraz montaż w oknach nawiewników automatycznie sterowanych.

  Cele projektu:

  Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:

  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,026 MW
  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 3616,62 m2

  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji:

  Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 131,92 Mg CO2/rok
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1099,93 GJ/rok
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 437803 kWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 87,90 MWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 783,50 GJ/rok

  Projekt 2: Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej -  Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, Urząd Skarbowy w Kwidzynie, Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim, Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim,  Urząd Skarbowy w Tczewie".

  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 460 437,00  PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 4 640 202,19

  Zakres planowanych robót budowlanych:

  Budynek I Urzędu Skarbowego w Gdyni:

  1.  modernizacja węzła cieplnego,
  2.  docieplenie ścian wspornikowych przy oknach,
  3.  docieplenie stropodachu,
  4.  docieplenie ścian zewnętrznych,
  5.  wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami,
  6. wymiana stolarki drzwiowej,
  7. docieplenie ścian piwnic i fundamentów,
  8. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Kwidzynie:

  1. modernizacja instalacji c.o.,
  2. docieplenie stropu zew. nad piwnicą
  3. docieplenie stropodachu
  4. docieplenie ścian zewnętrznych
  5. docieplenie przegród wew.,
  6. docieplenie ścian piwnic, cokołu i fundamentów,
  7. wymiana stolarki drzwiowej,
  8. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim:

  1. modernizacja kotłowni gazowej ( wymiana kotła gazowego na kondensacyjny o mocy około 100 kW ) wraz z modernizacją instalacji c.o.
  2. docieplenie fundamentów i cokołu,
  3. docieplenie ścian zewnętrznych
  4. wymiana stolarki okiennej
  5. wymiana stolarki drzwiowej,
  6. wymiana opraw oświetleniowych,
  7. modernizacja c.w.u.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim

  1. modernizacja kotłowni gazowej ( likwidacja kotła gazowego, wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego 0 mocy 80 kW ) wraz z modernizacją instalacji c.o.,
  2. docieplenie  ścian fundamentów, cokołów i piwnic,
  3. docieplenie stropodachu,
  4. docieplenie ścian zewnętrznych,
  5. wymiana stolarki okiennej,
  6. wymiana stolarki drzwiowej,
  7. docieplenie podłóg piwnicznych,
  8. modernizacja c.w.u.,
  9. wymiana opraw oświetleniowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Tczewie:

  1. modernizacja węzła cieplnego ( wymiana ) o mocy około 70 kW wraz z modernizacją instalacji c.o.,
  2. docieplenie ścian fundamentowych i cokołu,
  3. docieplenie ścian zewnętrznych,
  4. wymiana stolarki okiennej,
  5. wymiana stolarki drzwiowej,
  6. wymiana opraw oświetleniowych,

  Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację  pięciu budynków.

  Wskaźnik produktu:

  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt. 5
  Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 7 592,15 m2
  Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – szt. 3

  Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 246,58 Mg CO2/rok
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2 813,15 GJ/rok
  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 968 930,00 kWh/rok

  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 119,36 MWh/rok
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2 383,00 GJ/rok

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie
  do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.