• Sprawozdania finansowe

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu...
  • Majątek

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

    Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku jako państwowa jednostka...