Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kierownictwo i kompetencje

  Kadra kierownicza:

  Barbara Bętkowska-Cela

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76; 80-831 Gdańsk
  tel. 58 30 02 360

  Wioleta Gawlińska

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 455

  Edyta Sławnikowska

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 370

  Dariusz Aniećko

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 455

  Dorota Mandziara

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 55 33 900

  Kamilla Draszek

  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 30 02 396

  insp. Damian Bulejak
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  tel. 58 55 39 175

  Justyna Rogowska

  Główny Księgowy
  tel. 58 30 02 307

  Zakres sprawowanego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Izby zgodnie z regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej:


  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Dyrektora

  Pion Wsparcia:

  1. Wydział Obsługi Prawnej,
  2. Referat Audytu Wewnętrznego,
  3. Referat Komunikacji,
  4. Dział Bezpieczenstwa i Ochrony Informacji,
  5. Dział Kontroli Wewnętrznej,
  6. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  7. Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych,
  8. Dział Wsparcia Zarządzania,
  9. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Duszpasterstwa,
  10. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  11. Inspektora Ochrony Danych.

  Pierwszy Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Pierwszego Zastępcę:

  Pion Personalny:

  1. Wydział Kadr i Administracji Personalnej,
  2. Wydział Personalny,
  3. Wieloosobowe Stanowisko Partnera Personalnego.

  Drugi Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Drugiego Zastępcę:

  Pion Orzecznictwa:

  1. Wydział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych,
  2. Wydział Podatku od Towarów i Usług,
  3. Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier,
  4. Referat Postępowania Celnego,
  5. Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej,
  6. Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem.

  Trzeci Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Trzeciego Zastępcę:

  Pion Kontroli, Cła i Audytu:

  1. Referat Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi,
  2. Referat Zarządzania Ryzykiem,
  3. Referat Współpracy Międzynarodowej,
  4. Referat Audytu Środków Publicznych,
  5. Dział Centrum Kompetencyjne ds. Nieujawnionych Żródeł Przychodów.

  Czwarty Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Czwartego Zastępcę:

  Pion Poboru i Egzekucji oraz Kontroli, Cła i Audytu:

  1. Dział Spraw Wierzycielskich,
  2. Dział Egzekucji Administracyjnej,
  3. Referat Rachunkowości Podatkowej,
  4. Referat Nadzoru nad Zarządzaniem Zaległościami,
  5. Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Obsługą Klienta,
  6. Wydział Audytu, Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotów i Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA,
  7. Referat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

  Piąty Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Piątego Zastępcę:

  Pion Celno-Graniczny oraz Kontroli, Cła i Audytu:

  1. Dział Graniczny, Zakazów, Ograniczeń, Kontroli Środków Polityki Handlowej,
  2. Dział Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych,
  3. Referat Spraw Karnych Skarbowych,
  4. Dział Centrum RTG.

  Szósty Zastępca Dyrektora Izby Administacji Skarbowej

  Komórki organizacyjne nadzorowane przez Szóstego Zastępcę:
  Pion Logistyki i Usług :

  1. Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami, Zamówień Publicznych,
  2. Wydział Logistyki, Archiwum, Obslugi Kancelaryjnej.

  Główny Księgowy

  Komórka organizacyjna nadzorowana przez Głównego Księgowego:

  Pion Finansowo - Księgowy:

  1. Wydział Rachunkowości Budżetowej, Planowania i Kontroli Finansowej,
  2. Dział Płac.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2021 10:35
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian