Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej została określona regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nadanym przez Dyrektora Izby.

  Na czele Izby Administracji Skarbowej stoi Dyrektor powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Rozwoju i Finansów. Kieruje on pracą Izby za pośrednictwem Zastępców, których powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   
  Naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej.
   
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej, określa regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2020 Data publikacji: 21.02.2017 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2023 09:11
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian