Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 170),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2070),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 19),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1133),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726). 

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.02.2017 Data publikacji: 21.02.2017 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021 13:02
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Osoba publikująca: Wioleta Działdowska Osoba modyfikująca: Wioleta Działdowska
  Rejestr zmian